Illustratie van dam & Lolkema - Familierecht
 • huwelijkse voorwaarden
 • geregistreerd partnerschap
 • beëindiging samenleving
 • gemeenschap van goederen
 • ouderschapsplan
 • echtscheidingsconvenant
 • kinder- en partneralimentatie
 • pensioenverevening
 • verdeling
 • gezag
 • voogdij
 • vaststelling of ontkenning vaderschap
 • erkenning kind
 • zorgregeling / omgangsregeling
 • ondertoezichtstelling
 • uithuisplaatsing
 • bewind, curatele en mentorschap

(ECHT)SCHEIDING EN FAMILIERECHTELIJKE KWESTIES

Het familierecht omvat veel verschillende situaties waarmee u – jong of oud – te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld als uw huwelijk eindigt door echtscheiding, uw samenleving eindigt of uw geregistreerd partnerschap wordt ontbonden. Er moeten dan afspraken worden gemaakt over kinderen, alimentatie, de verdeling van het vermogen of afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en afspraken over opgebouwd pensioen.

Ook buiten een scheidingssituatie kunt u te maken krijgen met het familierecht, bijvoorbeeld in het kader van afstamming, erkenning, vaststelling vaderschap, gezag en voogdij. En in situaties van jeugdbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP). Maar ook de beschermingsmaatregelen voor volwassenen, zoals curatele, bewind en mentorschap zijn geregeld in het familierecht.

Kijk op www.verder-online.nl voor meer informatie over scheiden.

Kunnen wij u
ergens mee helpen?