Illustratie van dam & Lolkema_ - Contractrecht
  • koop
  • bemiddeling en agentuur
  • vervoer en bevrachting
  • logistiek
  • opdracht en aanneming van werk
  • nakoming
  • schadevergoeding
  • exoneraties

CONTRACTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Met het sluiten van een overeenkomst ontstaan over en weer rechten en verplichtingen. De bedoeling van een contract is om duidelijk vast te leggen waar de contractspartijen aan toe zijn. Het correct opstellen een contract kan problemen voorkomen. Voor bepaalde overeenkomsten gelden specifieke regels. Bij internationale overeenkomsten komen bovendien buitenlands recht of internationale verdragen, zoals het Weens Koopverdrag, in beeld. Uitleg, toepasselijkheid en vernietiging van algemene voorwaarden en de daarin opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid is eveneens een belangrijk item, net als wat te doen indien een overeenkomst niet wordt nagekomen. Van Dam & Lolkema adviseert en procedeert over al deze onderwerpen.

Kunnen wij u
ergens mee helpen?