Illustratie van dam & Lolkema - Verzekeringsrecht
  • onrechtmatige daad
  • wanprestatie
  • risicoanalyse
  • casco en P&I
  • dekkingsgeschillen

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

Aansprakelijkheidsrisico’s liggen altijd op de loer, zowel in een contractuele setting als daarbuiten. Zeker in de dynamische wereld van het transport zijn die risico’s aan de orde en de gevolgen bij verwezenlijking ervan potentieel zeer groot. In het adviseren over het juridisch vermijden of beperken van die risico’s is Van Dam & Lolkema thuis, evenals in geschillen die tussen de verzekeraar en de verzekerde kunnen ontstaan.

Kunnen wij u
ergens mee helpen?