Aansprakelijkheid voor schade op een bedrijfsterrein

Voor het juridisch online magazine voor de vervoersbranche Weg en Wagen schreef Peter van Dam een bijdrage over aansprakelijkheid van de terreinexploitant voor schade aan, met name, een vervoermiddel van de terreinbezoeker. Met uiteraard ook aandacht voor terreinborden.

Aan de orde komen:

  • de grondslag van aansprakelijkheid (onrechtmatige daad);
  • een bij belading en lossing van een vervoermiddel gehanteerde maatstaf voor onrechtmatigheid ('Nicolaos Pateras');
  • de bewijslast;
  • de vraag of de exploitant van het terrein zijn aansprakelijkheid kan beperken door middel van (mededelingen op) terreinborden, waarbij onder meer de zichtbaarheid van die borden en de betekenis van de daarop geplaatste mededelingen van belang is;
  • de rol van algemene voorwaarden, in het bijzonder de voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO), die als uitgangspunt hanteren dat de terminal operator aansprakelijk is voor schade, behalve wanneer hij bewijst dat die schade niet is veroorzaakt door zijn schuld of de schuld van zijn ondergeschikten of hulppersonen .

Het artikel kunt u lezen op de website van de Stichting Vervoeradres.

mei 2022

Kunnen wij u
ergens mee helpen?