Dubbele achternaam voor uw kind

In veel landen is het gebruikelijk, dat een kind bij de geboorte een dubbele achternaam krijgt, te weten de achternamen van beide ouders. Ook in Nederland zijn er steeds meer ouders die hun kind(eren) een dubbele achternaam willen geven.

Die wens kan voortkomen uit een culturele achtergrond maar ook zijn ingegeven door het feit dat er steeds meer ouders zijn die elkaars achternaam dragen en dit ook wensen voor hun kinderen. Op deze wijze kunnen beide familienamen doorgegeven worden.

Door het mogelijk maken van een dubbele achternaam ontstaat er ook gelijkheid bij internationale gezinnen. Zowel het Nederlandse identiteitsbewijs als het buitenlandse identiteitsbewijs vermelden dan dezelfde achternamen.

Een ander voordeel is dat minder achternamen (kunnen) uitsterven. Overigens bestaat nu al de mogelijkheid om te verzoeken een met uitsterven bedreigde achternaam aan uw achternaam toe te voegen.

wetswijziging

Er is een wetswijziging ophanden die het mogelijk maakt dat een kind de achternamen van beide ouders draagt. Ouders krijgen de keuze om hun achternamen aan hun kind te geven én in welke volgorde die achternamen komen te staan. De keuze kan worden gemaakt voor kinderen die op of na de datum van inwerkingtreding van de wet worden geboren en geldt dan ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin.

De wetswijziging komt tegemoet aan de wens van veel ouders. Of en wanneer deze wetswijziging zal worden ingevoerd, is op dit moment onduidelijk. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Jolanda van Dam-Lolkema, februari 2022

Kunnen wij u
ergens mee helpen?