Dubbele achternaam voor uw kind

In veel landen is het gebruikelijk, dat een kind bij de geboorte een dubbele achternaam krijgt, te weten de achternamen van beide ouders. Ook in Nederland zijn er steeds meer ouders die hun kind(eren) een dubbele achternaam willen geven.

Die wens kan voortkomen uit een culturele achtergrond maar ook zijn ingegeven door het feit dat er steeds meer ouders zijn die elkaars achternaam dragen en dit ook wensen voor hun kinderen. Op deze wijze kunnen beide familienamen doorgegeven worden.

Door het mogelijk maken van een dubbele achternaam ontstaat er ook gelijkheid bij internationale gezinnen. Zowel het Nederlandse identiteitsbewijs als het buitenlandse identiteitsbewijs vermelden dan dezelfde achternamen.

Een ander voordeel is dat minder achternamen (kunnen) uitsterven. Overigens bestaat nu al de mogelijkheid om te verzoeken een met uitsterven bedreigde achternaam aan uw achternaam toe te voegen.

wetswijziging

Er is een wetswijziging ophanden die het mogelijk maakt dat een kind de achternamen van beide ouders draagt. Ouders krijgen de keuze om hun achternamen aan hun kind te geven én in welke volgorde die achternamen komen te staan. In het wetsvoorstel was in eerste instantie opgenomen dat de keuze gemaakt kon worden voor kinderen die op of na de datum van inwerkingtreding van de wet worden geboren en ook zou gelden voor voor eventuele volgende kinderen in het gezin. Om te voorkomen dat kinderen uit hetzelfde gezin niet dezelfde achternaam dragen, is er een overgangsbepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Dit houdt in dat ouders voor kinderen die op of na 29 januari 2019 geboren zijn, de mogelijkheid krijgen om na inwerkingtreding van de wet alsnog een dubbele achternaam voor het kind aan te vragen. Dit kunnen ouders doen bij de burgerlijke stand van de gemeente. Deze mogelijkheid blijft tot één jaar na inwerkingtreding van de wet van kracht.

De wetswijziging komt tegemoet aan de wens van veel ouders. Ouders kunnen na inwerkingtreding van de wetswijziging hun kind een dubbele achternaam zonder koppelteken geven (maximaal twee achternamen).

Wanneer deze wetswijziging zal worden ingevoerd, is op dit moment nog steeds niet duidelijk. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Jolanda van Dam-Lolkema, juli 2022

Kunnen wij u
ergens mee helpen?