Kindgesprek bij de rechter

In familierechtelijke procedures waar kinderen bij betrokken zijn, worden kinderen uitgenodigd voor een zogenaamd kindgesprek. Een kindgesprek is een informeel gesprek tussen een kind van 12 jaar of ouder en de rechter. Kinderen van 12 jaar en ouder (en in sommige gevallen ook jonger dan 12 jaar indien de rechter dit van belang acht) worden door de rechtbank uitgenodigd om op gesprek te komen.

Hoe verloopt een gesprek tussen een kind en een rechter?

De rechter kan hetgeen met het kind wordt besproken (gedeeltelijk) delen met de ouders op zitting maar het gesprek kan ook vertrouwelijk blijven tussen een kind en de rechter. Naast een uitnodiging voor een kindgesprek, kan een kind er ook voor kiezen zelf een brief aan de rechter te sturen. Een kind mag ook besluiten helemaal niets te doen. Iedere keuze van een kind wordt door de rechtbank gerespecteerd. Indien een kind besluit niet naar het kindgesprek te gaan of geen brief aan de rechter te zenden, heeft dit geen gevolgen voor de uitkomst van de procedure.

Indien uw kind overweegt naar het kindgesprek te gaan en meer informatie hierover wenst, heeft de overheid een voorlichtingsfilmpje gemaakt: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2021/09/14/kindgesprek. Het geeft uw kind een idee van hoe een kindgesprek verloopt en wat uw kind kan verwachten. In het voorlichtingsfilmpje vindt het gesprek plaats in een aparte ruimte van de rechtbank maar in de praktijk vindt het informele gesprek vaak plaats voorafgaand aan de zitting en in de zittingszaal zelf. De rechter heeft dan geen toga aan en de setting is informeler dan tijdens de zitting zelf.

Het is een goede ontwikkeling dat er steeds meer aandacht en voorlichting is voor het kindgesprek, zeker omdat een kindgesprek door kinderen vaak als erg spannend wordt ervaren, terwijl het van groot belang is, dat kinderen de kans krijgen hun stem in een procedure te laten horen.

Jolanda van Dam-Lolkema, februari 2022

Kunnen wij u
ergens mee helpen?