Meer inkomen, hogere behoefte kind(eren)?

Indien ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de bijdrage van iedere ouder in de kosten van de kinderen. Ouders kunnen dat samen afspreken. Indien ouders niet tot afspraken komen, bepaalt de rechter de hoogte van de kinderalimentatie.

De hoogte van kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van een kind en aan de hand van de draagkracht van de ouders. De behoefte van een kind is het bedrag dat nodig is om de kosten van de kinderen te kunnen voldoen. De behoefte wordt bepaald door het gezamenlijk gezinsinkomen van ouders ten tijde van het uiteengaan. Dit is de optelsom van het netto besteedbaar inkomen van ouders tezamen.

Maar wat nu als na vaststelling van de behoefte van een kind en de hoogte van de te betalen kinderalimentatie, het netto besteedbaar inkomen van een van de ouders enorm stijgt? Verandert daardoor ook de behoefte van een kind? Oftewel: Profiteert een kind automatisch mee van de welvaart van die ouder of heeft de stijging alleen invloed op de verdeling van de kosten van de kinderen over de ouders (invloed op de verdeling van de draagkracht)?

De richtlijnen van de Expertgroep Alimentatienormen bepalen, dat alleen indien het inkomen van een ouder hoger is dan het gezamenlijk gezinsinkomen ten tijde van het uiteengaan van de ouders, de behoefte van een kind toeneemt.

nieuwe berekening behoefte kind

Na vaststelling van de nieuwe behoefte, zal aan de hand van het inkomen van ouders op dat moment, ieders draagkracht worden berekend om vervolgens een nieuw bedrag aan kinderalimentatie vast te stellen. De draagkracht wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen dat ouders op dat moment verdienen. Dus naast een hogere behoefte, kan de verdeling van de draagkracht door de toename in het inkomen van (één van) de ouder(s) ook wijzigen.

Het is dan ook goed om bij wijziging van omstandigheden advies in te winnen over de vraag of de behoefte van uw kind is gewijzigd en of de gewijzigde omstandigheden een herberekening van de kinderalimentatie noodzakelijk maken.

Jolanda van Dam-Lolkema, februari 2022

Kunnen wij u
ergens mee helpen?