Scheidende schippers

Veel binnenvaartondernemers exploiteren hun schip in een vennootschap onder firma, die vaak ook een ‘man-vrouwfirma’ is: beide echtelieden of geregistreerde partners zijn vennoot. Vaak vervult ieder van hen een eigen taak binnen het scheepvaartbedrijf, tot de relatie stuk loopt. Want ook schippers verbreken hun relatie wel eens, met alle gevolgen van dien.

De vrouw in de achterwoning, de man in de voorwoning?

Allereerst kan dit gevolgen hebben voor de voortzetting van het bedrijf. Denk aan de situatie dat beide partijen met het schip willen – of door omstandigheden moeten – doorvaren maar niet langer met elkaar in één ruimte wensen te zijn. Niet in elkaars vaarwater zitten, zeg maar. Een situatie waarin de één in de woning op het voorschip woont en de ander in de woning op het achterschip biedt misschien tijdelijk een oplossing, maar zeker geen oplossing voor de lange termijn. Denk ook aan de situatie dat de hypotheekbank de andere partij niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wil ontslaan. Die partij wordt dan beperkt in de mogelijkheid zelf een onderneming op te zetten, terwijl de bestaande onderneming moet blijven draaien.

Indien er kinderen zijn en sprake is van een (wisselend) vaarschema, is een reguliere zorgregeling met de andere ouder na het uiteengaan van partijen praktisch niet haalbaar. Ook bij kinderen die op het schippersinternaat verblijven, vergt de zorgregeling veel afstemming tussen partijen.

Ook bij de vaststelling van de hoogte van kinder- en/of partneralimentatie zijn de reguliere rekenmethodes niet één op één toepasbaar, nu de kosten van schipperskinderen zich niet goed laten vangen in de normen die daarvoor zijn ontwikkeld. Zeker niet als kinderen verblijven op een internaat of door een vaarschema van één van de ouders voor langere tijd achtereen bij de andere ouder verblijven. Soms maakt een ouder hoge reiskosten om zijn kinderen te kunnen zien als het schip bijvoorbeeld ver in Duitsland ligt. Sprake kan ook zijn van kosten voor tijdelijk verblijf in de buurt van de woonplaats van de kinderen als het schip met een aflosser gewoon doorvaart omdat de zaak draaiende moet blijven. Ook dat kan voor de vaststelling van de alimentatie van belang zijn.

Maatwerk is nodig om een (echt)scheiding in goede banen te leiden

Allemaal situaties waarin maatwerk nodig is om een (echt)scheiding in goede banen te leiden en om vervolgens invulling te geven aan de nieuwe situatie. Het vergt van partijen, de betrokken advocaten en de rechter de nodige flexibiliteit en creativiteit om tot een werkbare situatie na (echt)scheiding te komen.

Voor vragen over (echt)scheiding en andere familierechtelijke kwesties, neem gerust contact op met ons kantoor.

Een eerdere versie van deze bijdrage is gepubliceerd in TVM Scheepvaart van oktober 2021

Jolanda van Dam-Lolkema, januari 2022

Kunnen wij u
ergens mee helpen?