(Echt)scheiding in Zwolle

Als u gaat scheiden, komt er veel op u af. Op veel vlakken zal er iets veranderen, zoals in uw woonomgeving, financiële situatie, de verdeling van de zorg voor de kinderen etc. Scheiden gaat ook gepaard met emoties die horen bij het proces van loslaten en invulling geven aan de nieuwe situatie die ontstaat na een (echt)scheiding. Aandacht voor alle aspecten van het scheidingsproces zorgt voor een goede en evenwichtige afwikkeling van de relatie. Op die manier zijn ouders na echtscheiding beter in staat om samen voor hun kinderen te blijven zorgen. De belangen van een kind staan in een proces van (echt)scheiding dan ook centraal. Goede afspraken tussen ouders worden vastgelegd in een ouderschapsplan waarbij een advocaat of mediator partijen begeleid. De juridische afwikkeling wordt onder begeleiding van een advocaat of mediator vastgelegd in een (echtscheidings)convenant.

Hoe werkt een echtscheiding in Zwolle

Een echtscheiding in Zwolle is niet anders dan in iedere ander plaatst. De manier waarop de echtscheiding verzorgt wordt is wel heel anders per advocaat. Wij hechten veel waarde aan helder en persoonlijk contact waarbij de, eventuele kinderen, niet de dupe moeten worden van deze situatie.

Zoekt u een advocaat voor uw echtscheiding in Zwolle?

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw echtscheiding in Zwolle te bespreken. Mail naar info@vandamlolkema.nl

onze specialist

Lolkema portret
038 303 88 88

Jolanda van Dam – Lolkema

Jolanda is sinds 2005 advocaat en gespecialiseerd in familierecht en erfrecht. Daarnaast is zij scheidingsmediator. Jolanda is lid van de Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (www.vfas.nl) en de Mediation Federatie Nederland (www.mfn.nl).

Jolanda van Dam-Lolkema heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht en erfrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
vFAS Familierecht
vFAS Scheidings-mediator

Kunnen wij u
ergens mee helpen?

Hoeveel huwelijken eindigen in een echtscheiding?

In 2021 eindigden 25 600 huwelijken in een echtscheiding. Daarnaast zijn er geregistreerde partnerschappen die in een scheiding eindigen. Dit aantal neemt toe, omdat het aantal stellen dat een geregistreerd partnerschap sluit ook is gestegen. In 2021 gingen 2 690 stellen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar.

Vanaf eind jaren zestig nam het aantal echtscheidingen sterk toe. In 1965 gingen 6 duizend gehuwde stellen uit elkaar, twintig jaar later waren dat er 34 duizend. Ten opzichte van het aantal echtparen betekende dit een stijging van ruim 2 per duizend tot bijna 10 per duizend. Sinds midden jaren negentig schommelt het aantal huwelijken dat in een echtscheiding eindigt rond de 10 per duizend. In 2021 strandden 7,8 van de duizend huwelijken.

Echtscheidingen per duizend echtparen, per 1 januari.

echtscheiding zwolle aantal.

Echtscheiding zwolle: Hoe oud zijn mensen als ze gaan scheiden?

Mannen die in 2019 gingen scheiden waren gemiddeld 48,2 jaar, vrouwen gemiddeld 44,9 jaar. In de loop van de jaren is de gemiddelde leeftijd bij een echtscheiding opgelopen. Dit hangt onder andere samen met de gestegen huwelijksleeftijd. Het aantal echtscheidingen was het grootst in de leeftijdsgroep van 45 tot 50 jaar.

Echtscheiding zwolle: Gemiddelde leeftijd bij echtscheiding, per 1 januari

Na hoeveel jaar gaan mensen scheiden?

De gemiddelde duur van de huwelijken die in 2021 in een echtscheiding eindigden was 15,0 jaar. Het grootste deel van de huwelijken had 5 tot 10 jaar geduurd. Van de beëindigde huwelijken had 15,5 procent nog geen 5 jaar geduurd.

Hoeveel kinderen zijn betrokken bij echtscheidingen?

In 2021 scheidden de ouders van 24.334 kinderen na een huwelijk. Daarnaast zijn er jaarlijks naar schatting ruim 20 duizend kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan zonder dat ze getrouwd waren. In 2021 gingen 25.962 echtparen uit elkaar. 51,9 procent van hen had een of meer kinderen.

Hoeveel kinderen wonen niet bij beide ouders?

Ruim 600 duizend kinderen onder de 16 jaar woonden in 2015 niet in een gezin met twee eigen ouders. Dat waren er bijna 200 duizend meer dan twintig jaar eerder. De verwachting in de CBS-huishoudensprognose is dat de stijgende trend aanhoudt. Ruim de helft van de kinderen die niet bij beide eigen ouders wonen, maakten een scheiding van hun ouders mee. Een toenemend aantal kinderen woont al vanaf de geboorte in een eenoudergezin.

Kinderen tot 16 jaar die niet bij beide ouders wonen, per 1 januari

Bronnen

Huwelijksontbindingen vanaf 1950
 Huwen, partnerschap; ontbinding per maand (vanaf 2010)
 Echtscheiding; huwelijksduur en andere kenmerken
Huwelijksontbinding; personen
 Kinderen naar aanwezigheid ouders

Relevante links

Onderwijsniveau partners en stabiliteit relaties
Meerderheid gescheiden ouders blijft bij elkaar in de buurt
Kinderen in complexe gezinsverbanden (cbs.nl)