Erfrecht Zwolle

Indien een dierbare of een familielid overlijdt, krijgt u te maken met het erfrecht. Het erfrecht geeft regels voor de afwikkeling van een nalatenschap. Vragen als “wie zijn erfgenamen van de overledene, moet ik een nalatenschap (beneficiair) aanvaarden of verwerpen, is er een testament opgesteld, wat is de taak van een executeur of een vereffenaar en hoe bereken ik mijn erfdeel?” kunnen worden beantwoord door een erfrecht advocaat die u begeleidt bij de afwikkeling van de nalatenschap. Bij discussie tussen erfgenamen, kan een erfrecht advocaat u bijstaan in een procedure bij de rechtbank.
Daarnaast heeft de erfrecht advocaat veel aandacht voor de emotionele kant van het erfrecht. Dit is noodzakelijk om het overlijden na de afwikkeling van de nalatenschap een plek te kunnen geven.

Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Sinds 2018 gelden er nieuwe regels die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen.

Erfenis Zwolle bij huwelijk voor 1 januari 2018

Bent u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan voor 1 januari 2018? Dan valt een erfenis of een schenking automatisch in de gemeenschap van goederen. Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Wil een erflater of schenker niet dat de erfenis of schenking naar beide echtgenoten of partners gaat? Dan kan hij dit in een testament of akte laten vastleggen. Dit heet een uitsluitingsclausule.

Erfenis bij huwelijk vanaf 1 januari 2018

Bent u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan op of na 1 januari 2018? Dan valt een erfenis of een schenking niet in de gemeenschap van goederen. Wilt u dat een erfenis of schenking wel in de gemeenschap van goederen valt? Dan kunt u met uw partner huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden vastleggen. Heeft de erflater of schenker in een testament of akte een uitsluitingsclausule opgenomen? Dan kunt u de wil van de erflater of schenker niet negeren. De wil van de erflater of schenker gaat voor.

Wil de erflater of schenker dat de erfenis of schenking naar beide echtgenoten of partners gaat? Dan kan hij dit in een testament of akte laten vastleggen. Dit heet een insluitingsclausule.

Erfdeel kinderen

Overlijdt een van de ouders? Dan krijgen de kinderen hun erfdeel niet direct. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. Het erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het erfrecht de rechten van kinderen.

Zoekt u een advocaat voor uw erfrecht in Zwolle?

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken. Mail naar info@vandamlolkema.nl

onze specialist

Lolkema portret
038 303 88 88

Jolanda van Dam – Lolkema

Jolanda is sinds 2005 advocaat en gespecialiseerd in familierecht en erfrecht. Daarnaast is zij scheidingsmediator. rnJolanda is lid van de Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (www.vfas.nl) en de Mediation Federatie Nederland (www.mfn.nl). rn

rnJolanda van Dam-Lolkema heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht en erfrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.rn
vFAS Familierecht
vFAS Scheidings-mediator

Kunnen wij u
ergens mee helpen?