Mediation Zwolle

Steeds vaker kiezen mensen voor mediation bij (echt)scheiding. Een mediator heeft een belangrijke rol in het proces van (echt)scheiding. Mediation begint bij een goede voorlichting over wat mediation inhoudt en wat men over en weer van elkaar kan en mag verwachten. Aan het begin van een mediation, bespreek ik met partijen de mediationovereenkomst die aan het begin van een mediation door partijen en mijzelf zal worden ondertekend. In de mediationovereenkomst staat toegelicht waaraan partijen zich bij mediation verbinden. Eén van de basisregels voor mediation is vertrouwelijkheid en commitment. Dit is wat Van Dam & Lolkema eigenlijk het aller belangrijkst vindt.

Als mediator neem ik een onpartijdige positie in. Dat maakt, dat mediation een samenwerking is tussen partijen en mijzelf in de rol als mediator. Als mediator informeer ik partijen over de emotionele kant en gevolgen van een (echt)scheiding, zoals de veranderingen door (echt)scheiding op het gezinssysteem van partijen, zeker als partijen kinderen hebben. Ik sta stil bij de rol die ouders innemen in een scheidingsprocedure en de omvorming van ex-partners naar ouders.

Ook informeer ik partijen over de juridische kant en de gevolgen van de (echt)scheiding en begeleid ik partijen bij constructief overleg, zodat partijen uiteindelijk samen afspraken kunnen maken over de afwikkeling van het huwelijk/de relatie. De tussen partijen gemaakte afspraken leg ik vast in een (echt)scheidingsconvenant en ouderschapsplan (indien partijen minderjarige kinderen hebben). Ik dien vervolgens het verzoekschrift echtscheiding voor partijen in bij de rechtbank en zorg daarna voor de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente, waarmee de echtscheiding definitief wordt. Nadat de echtscheiding definitief is, begeleid ik partijen – waar nodig – bij de uitvoering van de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant, zoals het informeren van pensioeninstanties over de gemaakte afspraken bij (echt)scheiding.

Doordat ons kantoor is gevestigd in Zwolle, begeleid ik (echt)paren die in Zwolle en omgeving Zwolle wonen. Wilt u meer informatie over mediation of wilt u een afspraak maken voor mediation op mijn kantoor in Zwolle, neem gerust contact met mij via onderstaande knop.

Lees onze publicaties over scheidingsmediation

Lees hier onze publicaties over familierecht

Lolkema portret
038 303 88 88

JOLANDA VAN DAM – LOLKEMA

Expertises: SCHEIDINGSMEDIATION
Jolanda is sinds 2005 advocaat en gespecialiseerd in familierecht en erfrecht. Daarnaast is zij scheidingsmediator. Jolanda is lid van de Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (www.vfas.nl) en de Mediation Federatie Nederland (www.mfn.nl).

Jolanda van Dam-Lolkema heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht en erfrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wat houdt Mediation Zwolle precies in?

Mediation is een bemiddelingsproces tussen twee partijen die worden begeleid door eenzelfde mediator. Deze mediator is onafhankelijk en dus onpartijdig. Mediation Zwolle kan u helpen om een juridisch probleem op te lossen. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding.

Wat mag een mediator doen?

Een mediator in Zwolle behandelt conflicten in de persoonlijke sfeer, zoals echtscheidingen, maar kan ook inspringen bij arbeidsconflicten. Er kunnen zich ook conflicten voordoen tussen burgers en de overheid, tussen buren, tussen consumenten en bedrijven of binnen het onderwijs. Van Dam & Lolkema richt zich voornamelijk op scheidingsmediation. Denk aan Mediation Zwolle.

Hoe verloopt een mediation Zwolle traject?

Een mediationtraject verloopt in het algemeen in een aantal stappen.

Stap 1: initiatief mediation. …
Stap 2: keuze mediator. …
Stap 3: eerste contact met mediator. …
Stap 4: mediationovereenkomst. …
Stap 5: mediationbijeenkomst. …
Stap 6: einde mediation.

Interessante publicaties

huurrecht en einde samenleving
Meer inkomen, hogere behoefte kind(eren)?
Dubbele achternaam kind
Kindgesprek bij de rechter
Scheidende schippers
Gezamelijk gezag bij erkenning

.

Kunnen wij u
ergens mee helpen?